Kleur - Tarot - Numerologie

INZICHTEN IN (levens)vragen


Wat heeft kleur met tarot en numerologie te maken?

 

Elke kleur heeft zijn eigen energie. Rood voelt anders als groen.

Numerologie is de leer der getallen en ieder getal heeft ook zijn eigen energie dat weer verbonden is met kleur.

Zo zie je dat elke tarotkaart een getal heeft en daardoor weer verbonden is met kleur en numerologie.

 

Door het kiezen van een kaart of kleuren-ampul wordt de unieke trilling van deze energie die bij je hoort zichtbaar. Deze kleuren bevinden zich in onze aura en chakra's en veranderen voortdurend, al naar gelang onze gedachten, woorden en daden.

 

Het kiezen van een kleur verteld iets over waar je op dit moment behoefte aan hebt of inzicht over wilt en welke mogelijkheden er zijn. Dat kan zijn op het gebied van werk, relaties of persoonlijke ontwikkeling.

 

Numerologie en tarot gebruik ik niet voor toekomstvoorspellingen.


Kleur, numerologie en tarot is geschikt om: 

 

    • Een karakteranalyse te maken 

    • De vibraties zichtbaar te maken die op ons leven inwerken. 

    • Ons voor te bereiden op komende gebeurtenissen. 

    • Onze zwakke en sterke punten zichtbaar te maken en onszelf beter te begrijpen 

    • Onze medemensen beter te begrijpen.

 

De levenslessen worden dus beter zichtbaar en het kan helpen om onze wereld harmonieuzer te maken.

Dat wij numerologie, tarot kaarten en andere middelen nodig hebben is geen schande.

Wij moeten ons altijd realiseren dat dit het gevolg is dat wij teveel van ons eigen wezen (ons ware Zelf), gevoel en intuïtie zijn vervreemd.

Alle antwoorden dragen wij in ons en wij hoeven enkel aan God of de Bron te vragen om leiding en ons daaraan over te geven.

Alles zal op het juiste moment, onder de juiste omstandigheden geopenbaard worden in ons hart en gevoel.