GEtallen in kleur


Numerologie is de leer der getallen. 

"Getallen", "tellen" en "vertellen" zijn oorspronkelijk met elkaar vervlochten.

Getallen willen hun wijsheid, hun levensverhaal vertellen. 

 

We vragen ons af: welke getallen worden bij mij vertegenwoordigd en welke niet? Hierbij gaat het erom, via de naam en de geboortedatum, het zielsgetal en het levensgetal te berekenen. Op die manier kunnen we meer over onszelf te weten komen.

De numerologie verbreedt onze horizon en laat ons alles vanuit een nieuw perspectief bekijken en begrijpen. Ze laat ons de talenten en tendensen zien op het moment van onze geboorte.

Ook een nieuwe geboorte, een nieuw begin in ons leven, zoals een huwelijk kunnen we met numerologie in zijn totaliteit bekijken.

 

Ieder getal draagt zijn eigen kleur. 1=Rood, 2=Oranje, 3=Geel, 4=Groen, 5=Blauw, 6=Indigo, 7=Violet, 8=Magenta, 9=Goud of regenboogkleuren.

Hoe mooi om te zien welke kleuren jouw kleuren zijn.

 

Alles wat een naam draagt, kan bestudeerd en verklaard worden. De numerologie is ervoor om deze getallen te onderzoeken en te duiden.

In het kort gezegd kun je via numerologie meer inzicht verkrijgen over:

  • De kleuren die je ondersteunen
  • Je naam en je geboortedatum
  • Je vermogens, je talenten, je levensopdracht en je levensdoel
  • Je sterke en je zwakke punten
  • Je ideale beroep
  • Nieuwe perspectieven in je leven
  • Het ideale tijdstip voor veranderingen
  • Of jouw getallen ook voorkomen bij familie, vrienden of relatie.

Word je al een beetje nieuwsgierig?

Kijk hier dan verder.